Wie we zijn

De geboorte van onze vzw

De eerste vluchteling die bij mij thuis kwam wonen was een jonge Afrikaan, vertelt Paul. Pater Dirk uit het Vluchtelingenhuis in Wilsele had geen bed meer ter beschikking en vroeg me of ik een plaatsje had. Daar zit hij in de sofa, zei hij, hij is van Afrika. Moet ik nog iets meer over hem weten, vroeg ik. Dat denk ik niet, zei Dirk. En zo waren we vertrokken. 

Ondertussen geven we doorlopend onderdak aan een 25-tal vluchtelingen en zijn we als buddy vriend aan huis bij een 80-tal families in het Aarschotse. Op 30 mei 2018 hebben we de vzw Bij Ons Thuis opgericht omdat je voor bepaalde dingen niet enkel een warm hart maar ook een juridische structuur nodig hebt.


Vrijwilligerswerking

Alle taken worden met bezieling en plezier gedragen door een 120-tal vrijwilligers, allemaal onbezoldigd. Een flink deel van die vrijwilligers is actief als buddy, als huiswerkbegeleider of als rijmonitor. De vrijwilligersgroep omvat ook een 10-tal nieuwe Belgen, die onze werking verrijken met kennis van specifieke talen en culturen. 

Ben je op zoek naar een waardevolle vrijetijdsbesteding? Laat ons eens afspreken.

Deugdelijk bestuur (Corporate Governance)

De nauwe omgang met vluchtelingen en in het bijzonder met mensen zonder papieren kan in vele opzichten gevoelig liggen. Onder andere daarom besteden we in onze werking een grote aandacht aan deugdelijk bestuur.

De Raad van Bestuur is samengesteld uit vrijwilligers die zich over het dagelijks bestuur ontfermen, maar wordt aangevuld met verschillende externe bestuurders die een specifieke ethische, technische of juridische achtergrond hebben. Het is hun taak om in de eerste plaats toezicht te houden op de koers van de vzw en de normen die daarbij gehanteerd moeten worden.

Het vrijwilligerscharter dat alle leden van de vzw ondertekenen, beschrijft in detail welke acties geoorloofd en ongeoorloofd zijn in de omgang met erkende vluchtelingen, zowel als met mensen zonder papieren. Dat charter ligt ter inzage op de zetel van de vzw.


Samenwerking met andere partners

De VZW heeft een eigen micro-netwerk van contacten in verschillende vluchtelingengemeenschappen. We hebben in het Hageland een fijne samenwerking met meerdere OCMW’s, in het bijzonder het OCMW van Aarschot, met CAW’s en andere stedelijke diensten.

Daarnaast hebben we een warme band met vele andere verenigingen die met vluchtelingenwerk en armoede aan de slag zijn, o.a.:

  • Vluchtelingenwerk Vlaanderen

  • Welzijnszorg

  • Gastvrij Netwerk

  • Huizen van Vrede (Brugge)
  • Buren zonder Grenzen (Leuven)

  • Het Vluchtelingenhuis van Wilsele

  • Huize Hestia (Merksem)

  • De Foyer (Molenbeek)

Voor juridische ondersteuning werken we samen met een aantal gespecialiseerde advocaten en juristen. 

Financieel worden we voor giften ondersteund door de Koning Boudewijnstichting en mochten we tot op heden al rekenen op projectsteun van Leader Hageland+, Oikonde, Welzijnszorg, enkele andere caritatieve organisaties en verschillende particuliere weldoeners. Het is in grote mate deze steun die het ons mogelijk maakt ons project uit te voeren.