Visie

Solidariteit

Tientallen miljoenen mensen op de vlucht in alle werelddelen. Slechts een klein deel daarvan richting Europa. Op de vlucht voor oorlog, misdaad, politieke wantoestanden, religieus fanatisme. Maar ook voor armoede, uitzichtloosheid, honger, eindeloze werkloosheid.
 
We moeten stoppen met drenkelingen uit de rivier op te vissen maar stroomopwaarts naar de oorzaak gaan zoeken waarom mensen in de stroom terechtkomen. Dat was een stelling van Desmond Tutu. Volmondig akkoord met de nood om stroomopwaarts in te grijpen, maar dat mag niet beletten om drenkelingen te blijven opvissen zolang er stroomopwaarts niets verandert.

In elk geval blijkt het huidige solidaire draagvlak van het welstellende Noorden en Westen onvoldoende. Zowel om de problemen aan de bron aan te pakken als om onze welvaart te delen met vluchtelingen die hier zelf op zoek zijn naar een uitweg uit hun ellende.
 
Welnu, in onze familie en aan onze tafel is er altijd plaats, ook als je niet zozeer op zoek bent naar bescherming, maar eerder naar een menswaardige toekomst voor jezelf of je kinderen. En we hopen dat we met onze solidaire inzet ons vlammetje ook aan anderen kunnen overdragen.

Inburgering

Een mooie gele bloem met een zwart hartje komt zoveel meer tot zijn recht in een veelkleurige bloemenweide dan in een monotone vlakte met allemaal geel-zwarte bloemen. De rijkdom van een maatschappij zit voor een groot deel in haar diversiteit.

Natuurlijk is het belangrijk om één taal te spreken, zodat we mekaar goed kunnen verstaan, maar verder alle respect voor elkanders eigenheid en cultuur.

In onze vluchtelingenhuizen leven we samen met onze gasten onder één dak. We delen met hen de keuken, de living, de badkamer. We vieren mekaars religieuze feesten, we delen mekaars geluk en mekaars traan. Een miniatuurtje van hoe de Belgische samenleving er voor ons mag uitzien.

De rol van vrijwilligers: gaatjes vullen

Het Belgische sociale landschap is rijk gevuld met professionelen die vluchtelingen ondersteuning bieden. OCMW, CAW, Agentschap Integratie en Inburgering, Fedasil, advokaten, Sociale diensten, terugkeerbureaus, Open School, CVO. Oerdegelijk en doorgaans ook met een groot hart. En toch hebben vluchtelingen vaak het gevoel dat ze aan hun lot overgelaten worden. Dat is omdat er tussen al die professionele diensten nog zoveel gaatjes zijn waaraan geen aandacht besteed is. Het zijn die vele gaatjes waar we ons als vrijwilligers op richten. In het volste respect voor de professionele kanalen, maar met meer flexibiliteit om oplossingen te vinden waar geen oplossingen voorzien zijn, soms op momenten dat kantoren gesloten zijn, soms voor een doelgroep die elders uit de boot valt.